Telefon: +0800 123 4567
kresimir@kontrolprojekt.hr
 

Koordinator zaštite na radu

Home » Usluge » Zaštita na radu

Pružamo usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova na svim vrstama infrastrukturnih objekata niskogradnje i visokogradnje.

 

Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

 

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – dužan je:

 1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu,
 2. Izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove,
 3. Izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – dužan je:

 1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
  • kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
  • kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
 1. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
  • dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu;
  • izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
 1. Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
 2. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
 3. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
 4. Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.