Telefon: +0800 123 4567
kresimir@kontrolprojekt.hr
 

Rušenje dijela tvornice i pogona tvrtke Mlinar d.d. na Štefanovečkom zavoju

Home » Projekti » Rušenje dijela tvornice i pogona tvrtke Mlinar d.d. na Štefanovečkom zavoju

Stručni nadzor na „Rušenju dijela tvornice i pogona tvrtke Mlinar d.d. na Štefanovečkom zavoju“, naručitelj je Mlinar d.d., a izvođač Pongrac bager-kop d.o.o. Radovi su započeli u prosincu 2017., a završili u veljači 2018. godine.