Telefon: +0800 123 4567
kresimir@kontrolprojekt.hr
 

Izgradnja semaforskog križanja D36 – Interspar, pristupne ceste i parkirališta na Ciglarskoj grabi u Sisku

Home » Projekti » Izgradnja semaforskog križanja D36 – Interspar, pristupne ceste i parkirališta na Ciglarskoj grabi u Sisku

Koordinator II ZNR na „Izgradnji semaforskog križanja D36 – Interspar, pristupne ceste i parkirališta na Ciglarskoj grabi u Sisku“, naručitelj je Grad Sisak, a izvođači su Ceste Sisak d.o.o. Sisak, Traf signal d.o.o. Zagreb i obrt Monolith Sisak . Radovi su započeli u srpnju 2017., a završili u kolovozu 2017. godine.