Telefon: +0800 123 4567
kresimir@kontrolprojekt.hr
 

Izgradnja armirano-betonskog mosta Stepičko selo

Home » Projekti » Izgradnja armirano-betonskog mosta Stepičko selo

Stručni nadzor na temeljenju na „Izgradnji armirano-betonskog mosta Stepičko selo“, naručitelj je Općina Pisarovina, a izvođač GIP Pionir d.o.o. Radovi su započeli u srpnju 2017., a završili u kolovozu 2017. godine.